top of page

B I O G R A P H Y

NL

David is in 1997 geboren als zoon van twee muzikale Armeense ouders, die in 1995 in België aankwamen, op zoek naar een beter leven voor zichzelf en hun zonen. Ze lieten er hun carrière als professionele muzikanten voor achter.

Als jonge kerel groeide hij vooral op met een liefde voor de Armeense volksmuziek, maar ook andere genres hoorde hij graag: zo ontdekte hij al snel een passie voor volksmuziek van andere landen en culturen, en vooral dan de Ierse muziek. Zo begon David samen met Yves De Waele een bandje genaamd Sons Of Sirius. Deze band is nog steeds actief.

Begin 2018 heeft Eranosian zijn muzikale held van uit z'n jeugd herondekt. George Harrison was er in goeie en kwaaie tijden, zoals men het wel eens durft zeggen. Door hem steeds meer te verdiepen in het spirituele, meditatie, en andere manieren om hem tot rust te krijgen is Eranosian David begonnen om zelf wat meer muziek te spelen in die stijl. Toen waren het allemaal covers, en kwam het niet verder dan z'n slaapkamer. Het ging van de humanistische John Denver tot de gefrustreerde Bob Dylan. Ze hebben hem allemaal gevormd tot een brok vol inspiratie.

Eind 2018 zette David samen met de andere leden van Sons Of Sirius een punt achter zijn inzet voor de band en ging solo. Januari 2019 is hij voor het eerst begonnen met muziek te schrijven. Hij heeft van de songwriting-drug mogen proeven en nu is hij verslaafd.

 

Zelf zegt hij het volgende:
Ik focus me vooral op muziek dat een verhaal heeft. Ik wil dat mensen zichzelf kunnen zien, voelen of horen in bepaalde nummers. De connectie met mijn publiek is cruciaal. Hoe ik het breng is wel anders. Voor mij is het belangrijkste element van de muziek spontaniteit en puurheid: van een eventueel foutje lig ik dan niet wakker.


 

David Eranosian, 15 februari 2019

 

ENG

David was born in 1997 as the son of two musical Armenian parents, who arrived in Belgium in 1995 in search of a better life for themselves and their sons. They left their career as professional musicians behind.

As a young man he grew up with a love for Armenian folk music, but he also liked to hear other genres: he soon discovered a passion for folk music from other countries and cultures, and especially Irish music. David started a band called Sons Of Sirius together with Yves De Waele. This band is still active.

At the beginning of 2018, Eranosian rediscovered his musical hero from his youth. George Harrison was there in good and bad times, as people dare say. By deepening him more and more into the spiritual, meditation, and other ways to calm him down, Eranosian David started to play more music in that style himself. Then they were all covers, and it got no further than his bedroom. It went from the humanist John Denver to the frustrated Bob Dylan. They have all shaped him into a piece full of inspiration.

At the end of 2018, David, together with the other members of Sons Of Sirius, put an end to his commitment to the band and went solo. In January 2019 he started writing music for the first time. He was allowed to taste the songwriting drug and now he's addicted.


He himself says the following:
I mainly focus on music that has a story. I want people to see, feel or hear themselves in certain songs. The connection with my audience is crucial. How I do it is different.
For me, the most important element of the music is spontaneity and purity: I don't lie awake about a possible mistake.


 


David Eranosian, February 15, 2019

 

bottom of page